Psychotherapie
Psychotherapie is in gesprek met de therapeut de rode draad in je leven te pakken zien te krijgen, samen praten over de moeilijkheden die je in het leven tegenkomt en uitzoeken hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Het is een creatief, gezamenlijk proces. Door de gesprekken met de therapeut komt er meer inzicht in de eigen levensloop en leefsituatie. Er worden verbanden gelegd en dingen worden op een begrijpelijke manier uitgelegd. Hierdoor wordt het mogelijk met andere ogen en meer hoop tegen je eigen leven aan te kijken. Nare herinneringsbeelden, kunnen vaak het beste behandeld worden met EMDR.

 

Speltherapie
Spelen is voor kinderen een heel natuurlijke manier van in de wereld staan. Al spelend openen ze zich en laten ze zien hoe ze de wereld beleven. De therapeut kan met hen communiceren in de taal van het spel. Het blijft speels en ontspannen maar gaat wel over voor hen wezenlijke dingen die hen hinderen of moeilijk zijn. Speltherapie helpt kinderen afstand te nemen. Door te spelen en te praten gaan ze anders naar zichzelf en de wereld kijken. Als het kind bang is voor specifieke (herinnering)beelden, of hardnekkige angstige gedachtes heeft, kan gebruik gemaakt worden van de methode EMDR.

 

EMDR
Eye Movement, Desensitisation, Reprocessing.
Deze methode wordt gebruikt om angstige gedachtes en beelden minder beladen te maken. Het is een heel gerichte methode. Het kind/de volwassene kan datgene waarvoor hij bang is tekenen of er zich in gedachte een voorstelling van maken, en krijgt dan terwijl hij daarnaar kijkt afwisselend, links en rechts, afleidende stimuli aangeboden (visueel,auditief of tactiel). Er worden hierdoor nieuwe verbindingen gelegd in de hersenen. Zowel bij kinderen als bij volwassenen werkt deze methode vaak verbluffend snel en doeltreffend.